WORKSHOPY

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA NASLEDOVNÉ WORKSHOPY A MINI-SYMPOZIA KTORÉ SA KONAJÚ POČAS VIII. MEDZINÁRODNÉHO NEUROREHABILITAČNÉHO KONGRESU NEUROREHAB 2018:


Workshopy sa budú konať v zasadačke v budove dekanátu Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku podľa definitívneho programu kongresu resp. workshopovZoznam workshopov konaných na NeuroRehab 2018:

1.  Neuromobilizácia 

    dr. Zięba Halina Romualda

    Inštitút Fizjoterapii pri Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole

    Zawodowej w Nowym Targu

2. Fyzioterapia u pacientov so sclerosis multiplex

    Šedek Michal, Mgr., Komár Martin, Bc., Marec Matej, Bc.

    NK ÚVN SNP Ružomberok

3. Ergoterapeutický workshop

    Kynštová Hana, PhDr., PhD.

    Geriatrické testování osob s demencí z pohledu ergoterapie.

    Vostrý Michal, Mgr. et Mgr.

    Fakulta zdravotnických studií, Katedra ergoterapie, Univerzita Jana   

    Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

4. Neuropsychologická rehabilitácia neurologických pacientov

    Neuropsychologická rehabilitácia pacientov so sclerosis multiplex

    Grossmann Ján, PhDr., UN Martin

 5. Psychosomatika v neurológii

    MUDr. Jarmila Klímová, vedoucí institutu a odborný garant 

    AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

6. Využití interaktivní pomůcky při stimulaci dítěte s psychomotorickým 

    deficitem

    Dončevová, Mgr. Fockeová, Mgr. Pecharová, Mgr.
    Fakulta zdravotnických studií, Katedra ergoterapie, Univerzita Jana Evangelisty 
    Purkyně v Ústí nad Labem.

Workshop č. 1:

Neuromobilizácia

Dr. Zięba Halina Romualda 

Inštitút Fizjoterapii pri Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej v Nowom Targu
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej v Nowom Targu
 Dr Halina Romualda Zięba, PhD.
Dr Halina Romualda Zięba, PhD.

22.3.2018 od 11:00 hod. do 12:00 hod.

Workshop č. 2. :

Fyzioterapia u pacientov so sclerosis multiplex

Mgr. Šedek Michal

NK ÚVN SNP FN Ružomberok

NK ÚVN SNP FN Ružomberok
NK ÚVN SNP FN Ružomberok

22.3.2018 od 14:00 hod. do 15:00 hod.

Workshop č. 3:

Ergoterapeutický workshop

Kynštová, Hana, PhDr., PhD.

Votava Jiří, MUDr., doc., CSc. 
Geriatrické testování osob s demencí z pohledu ergoterapie 
Vostrý Michal, Mgr. et Mgr. 
Fakulta zdravotníckych študií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústi nad Labem


FZŠ, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústi nad Labem
FZŠ, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústi nad Labem

23.3.2018 od 9:45-11:00 hod.

Workshop č. 4.

Neuropsychologická rehabilitácia pacientov so sclerosis multiplex

PhDr. Grossmann Ján - UN Martin

UN Martin
UN Martin

22.3.2018 od 12:30 hod. do13:30 hod.

Workshop č. 5.

Psychosomatika v neurológii
Klímová Jarmila, MUDr., vedoucí institutu a odborný garant
AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha
AKTIP - Konzultační a terapeutický institut Praha

22.3.2018 od 15:00 hod. do17:00 hod.

Workshop č. 6.
Využití interaktivní pomůcky při stimulaci dítěte s psychomotorickým deficitem
Dončevová, Mgr. Fockeová, Mgr. Pecharová, Mgr.  
Fakulta zdravotnických studií, Katedra ergoterapie, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta zdravotnických studií, Katedra ergoterapie, Univerzita        Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Fakulta zdravotnických studií, Katedra ergoterapie, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

23.3.2018 od 8:00 hod. do 9:30 hod.

Workshop č. 7.

Predstavenie programu NEUROP-2

Dr.phil. Ladislav Gaál

Bernried, Nemecko

23.3.2018 od 11:15 hod. do 12:15 hod.