WORKSHOPY

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA NASLEDOVNÉ WORKSHOPY A MINI-SYMPOZIA KTORÉ SA KONAJÚ POČAS IX. MEDZINÁRODNÉHO NEUROREHABILITAČNÉHO KONGRESU NEUROREHAB 2019:


Workshopy sa budú konať v zasadačke v budove dekanátu Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku podľa definitívneho programu kongresu resp. workshopov a v priestoroch rehabilitačného pracoviska Neurologickej kliniky na ul. generála Miloša Vesela 21., I. posch. č. dverí 8


Zoznam workshopov konaných na NeuroRehab 2018:


Workshop č. 1.

VYUŽITELNOST PC KOGNITIVNÍ REHABILITACE REHACOM V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ U PACIENTŮ S POŠKOZENÍM MOZKU

 • praktické demonštrácie a ukážky terapií na PC. 

 • Trvanie workshopu cca 60 min pre cca 10-15 osôb 

 • Workshop je odporúčaný pre lekárov, psychológov, ergoterapeutov, logopédov, sestry, fyzioterapeutov, špeciálnych pedagógov

Lektor: Mgr. Tomáš Vilímovský,  Mgr. Petra Skopcová, RÚ Kladruby (ČR)Workshop č. 2.

Ergoterapeutický workshop

 • praktické demonštrácie

 • Trvanie workshopu cca 60 min pre cca 10-15 osôb

 • Workshop je odporúčaný pre lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov, zamestnancov kúpeľov

Lektor: Kynštová Hana, PhDr., PhD. - vedúca katedry ergoterapie, Fakulta zdravotníckych študií,   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústi nad Labem (ČR)

Workshop č. 3

Rehabilitácia porúch chôdze v podmienkach Neurologickej kliniky ÚVN SNP FN Ružomberok

 • praktické demonštrácie rehabilitácie chôdze pomocou prístroja Biodex Gait Trainer 3

 • Trvanie workshopu cca. 60-90 min pre  5-6 osôb

 • Workshop je odporúčaný pre lekárov, fyzioterapeutov, zamestnancov kúpeľov

Lektor: Mgr. Michal Šedek - fyzioterapeut, Neurologická klinika ÚVN SNP FN Ružomberok (SK)


Workshop č. 4.

Mobilní nízkonákladový PC systém s biofeedbackem Homebalance, pro terapii rovnováhy v domácím, ambulantním a nemocničním prostředí


 • demonsťrácie terápie rovnováhy pomocou mobilneho nízkonákladového PC systému s biofeedbeckom Homebalance
 • Trvanie workshopu cca 60 min pre cca 10-15 osôb

 • Workshop je odporúčaný pre lekárov, fyzioterapeutov, zamestnancov kúpeľov, psychológov

Lektor: Mgr. Jakub Pětioký, MPH, 1. LF UK, Praha, MUDr.  Janatova Marketa, 1. LF UK, Praha 


Workshop č. 5:

SYSTÉM PRO TERAPII DYSFAGIE REHALNGEST

 • demonsťrácia terapie dysfágie pomocou prístroja Rehalngest
 • Trvanie workshopu cca 60 min pre cca 10-15 osôb

 • Workshop je odporúčaný pre logopédov, dysfagiológov, lekárov, fyzioterapeutov, zamestnancov kúpeľov, psychológov

Lektor: Mgr. Markéta Zatloukalová, RÚ Kladruby (ČR)


Workshop č. 1.

VYUŽITELNOST PC KOGNITIVNÍ REHABILITACE REHACOM V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ U PACIENTŮ S POŠKOZENÍM MOZKU

Mgr. Tomáš Vilímovský, Mgr. Petra Skopcová, RÚ Kladruby (ČR)

RÚ Kladruby (ČR)
RÚ Kladruby (ČR)

Workshop č. 2.

Ergoterapeutický workshop

Kynštová Hana, PhDr., PhD. - vedúca katedry ergoterapie, Fakulta zdravotníckych študií,

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústi nad Labem

FZŠ, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústi nad Labem (ČR)
FZŠ, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústi nad Labem (ČR)

Workshop č. 3

Rehabilitácia porúch chôdze v podmienkach Neurologickej kliniky ÚVN SNP FN Ružomberok

Mgr. Michal Šedek, Neurologická klinika ÚVN SNP FN Ružomberok

Neurologická klinika ÚVN SNP FN Ružomberok
Neurologická klinika ÚVN SNP FN Ružomberok

Workshop č. 4.

Mobilní nízkonákladový PC systém s biofeedbackem Homebalance, pro terapii rovnováhy v domácím, ambulantním a nemocničním prostředí

Mgr. Jakub Pětioký, MPH, 1. LF UK, Praha, MUDr. Janatova Marketa, 1. LF UK, Praha

PC systém s biofeedbackem Homebalance, pro terapii rovnováhy v domácím, ambulantním a nemocničním prostředí
PC systém s biofeedbackem Homebalance, pro terapii rovnováhy v domácím, ambulantním a nemocničním prostředí

Workshop č. 5:

SYSTÉM PRO TERAPII DYSFAGIE REHALNGEST

Mgr. Markéta Zatloukalová, RÚ Kladruby (ČR)

Rehalngest
Rehalngest