Posvetné miesto narodenia Ježiša Krista v Betleheme v Izraeli Dnes sa miesto slávneho okamihu nachádza pod hlavným oltárom Baziliky Božieho Narodenia. V roku 326 ju dala postaviť cisárovná Helena, matka rímskeho cisára Konštantína Veľkého, ktorý ako prvý povolil v Rímskej ríši kresťanstvo.  
Zdobí ho 14-cípa strieborná hviezda, ktorá poukazuje na 14 zastavení krížovej cesty...


Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši. 

Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí.

Lásku šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky praje


Madarász Štefan a kolektív organizačného výboru Neurorehab2019