VEDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR 

Cetlová Lada doc., PhDr., PhD.- Vysoká škola polytechnická v Jihlave, Katedra zdravotnickych studii 

Friediger Jerzy, M.D. PhD., dyrektor Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

Gulak Stanisław, prof. dr. hab., Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Polska

Hudáková Zuzana, doc., PhDr., PhD. - vedúca Katedry fyzioterapie FZ KU

Kováč Michal, prof. MUDr., CSc., Nové Zámky

Kovářová Mária, prof., MUDr., CSc., Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kwolek Andrew, prof. M.D., PHd., Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Kynštová, Hana, PhDr., PhD. - prodekanka pre vedu a zahraniční vztahy, Fakulta zdravotníckych študií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústi nad Labem

Lesňáková Anna, prof., MUDr., PhD., FZ KU v Ružomberku

Lacko Anton, prof. MUDr., PhD. - dekan FZ KU v Ružomberku

Madarász Štefan, MUDr., PhD. - prednosta Neurologickej kliniky ÚVN SNP FN v Ružomberku

Málly Judit, habil., M.D., PhD. - primárka neurorehabilitačného centra, Sopron

Pop Teresa, dr hab. n. o zdr. - Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Tóthová Valérie, prof. PhDr., PhD. - dekanka, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Votava Jiří, MUDr., doc., CSc. - Fakulta zdravotníckych študií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústi nad Labem

Zięba Halina, Dr.- Inštitút Fizjoterapii pri Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu