VEDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR 

Cetlová Lada doc., PhDr., PhD.- Vysoká škola polytechnická v Jihlave, Katedra zdravotnickych studii, Česká republika 

Friediger Jerzy, M.D. PhD., dyrektor Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Poľsko

Gulak Stanisław, prof. dr. hab., Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Polska

Hoidekrová Kristína, PhDr. ergoterapeut - vědecko- výzkumná činnost  RÚ Kladruby, FTVS UK Praha, Česká republika

Hudáková Zuzana, doc., PhDr., PhD. - vedúca Katedry fyzioterapie FZ KU, Slovenská republika

Kováč Michal, prof. MUDr., CSc., Nové Zámky, Slovenská republika

Kovářová Mária, prof., MUDr., CSc., Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika

Kwolek Andrew, prof. M.D., PHd., Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polska

Kynštová, Hana, PhDr., PhD. -  vedúca katedry ergoterapie, Fakulta zdravotníckych študií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústi nad Labem, Česká republika

Lacko Anton, prof. MUDr., PhD. - dekan FZ KU v Ružomberku, Slovenská republika

Lesňáková Anna, prof., MUDr., PhD., FZ KU v Ružomberku, Slovenská republika

Littva Vladimír, doc., PhDr., PhD., MPH., FZ KU v Ružomberku, Slovenská republika

Madarász Štefan, MUDr., PhD. - prednosta Neurologickej kliniky ÚVN SNP FN v Ružomberku, Slovenská republika

Málly Judit, habil., M.D., PhD. - primárka neurorehabilitačného centra, Sopron, Maďarsko

Plzáková Vladimíra, Mgr. - psycholog, vědecko- výzkumná činnost RÚ Kladruby, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN.

Pop Teresa, dr hab. n. o zdr. - Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polaska

Tóthová Valérie, prof. PhDr., PhD. - dekanka, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika

Votava Jiří, MUDr., doc., CSc. - Fakulta zdravotníckych študií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústi nad Labem, Česká republika

Zięba Halina, Dr.- Inštitút Fizjoterapii pri Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu, Polska