UVEREJNENIE ÚPLNÝCH TEXTOV PREDNÁŠOK

PLNÉ ZNENIE TEXTOV JEDNOTLIVÝCH PREDNÁŠOK BUDE UVEREJNENÉ FORMOU MONOGRAFIE

N e u r o r e h a b  2 0 1 9

Úplné texty prednášok z IX. Medzinárodného neurorehabilitačného kongresu NeuroRehab2019, Organova sieň Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity Ružomberok, 28. - 29. 3. 2019  

Úplné texty prednášok žiadame odoslať najneskôr do 11.3.2018 na e-mailovú adresu  madaraszs@gmail.com