URČENIE KONGRESU

KONGRES JE URČENÝ PRE:

 • neurológov
 • detských neurológov
 • rehabilitačných  lekárov
 • fyzioterapeutov
 • ergoterapeutov
 • neurochirurgov 
 • psychológov starajúcich sa o neurologických pacientov
 • pre lekárov a pracovníkov kúpeľných zariadení 
 • logopédov - dysfagiológov 
 • ortopédov
 • traumatológov
 • študentov vysokých škôl so zameraním na fyzioterapiu a na rehabilitačnú starostlivosť a
 • pre všetky kolegyne a kolegov, ktorí majú záujem o neurorehabilitáciu a o fyzioterapiu