TEMATICKÉ ZAMERANIE KONGRESU

 • Neurorehabilitácia na Slovensku a vo svete

 • Neurorehabilitácia pacientov po získanom poškodení mozgu

 • Nové trendy v neuropsychologickej rehabilitácii

 • Nové metódy neurorehabilitačnej intervencie a využitie moderných technológií v neurorehabilitácii

 • Ergodiagnostika v neurorehabilitácii

 • Ergoterapia u pacientov so sclerosis multiplex, s Parkinsonovou chorobou a u pacientov po NCMP

 • Terapia vestibulárnych porúch

 • Geriatrické testovanie osôb s demenciou z pohľadu ergoterapie

 • Možnosti rehabilitácie a fyzioterapie u geriatrických pacientov

 • Systematická starostlivosť o pacientov s dysfágiou na iktových jednotkách

 • Logopedická diagnostika dysfagie  a terapia u pacientov s tracheostómiou     

 • Dysfágia z pohľadu rehabilitácie a fyzioterapie

 • Využívanie asistovanej robotizovanej rehabilitácie v prospech neurologických pacientov

 • Poruchy chôdze,  jej diagnostika, diferenciálna diagnostika, fyziológia a patofyziológia, rehabilitácia a fyzioterapia

 • Užitočná spolupráca na úrovni ošetrovateľstva a fyzioterapie 

 • Neuromobilizácia

 • Ortopedicko - protetické pomôcky a protézy, dvíhacie a transportné systémy napomáhajúce v rehabilitácii neurologických pacientov

 • Zdravotne-sociálne služby v neurorehabilitácii

 • Význam sociálnej sestry v rehabilitácii neurologického pacienta

 • Varia