TEMATICKÉ ZAMERANIE KONGRESU

 • Neurorehabilitácia na Slovensku a vo svete

 • Neurorehabilitácia pacientov v detskom veku 

 • Neurorehabilitácia pacientov po získanom poškodení mozgu

 • Fyzioterapia u pacientov s poruchami vedomia

 • Nové trendy v neurorehabilitácii a neuropsychologickej rehabilitácii

 • Ergodiagnostika v neurorehabilitácii

 • Ergoterapia u pacientov so sclerosis multiplex, s Parkinsonovou chorobou u pacientov po NCMP a u psychiatrických pacientov

 • Ergoterapia u psychiatrických pacientov

 • Potrebujú pacienti s rôznymi formami demencie neurorehabilitáciu? 

 • Možnosti rehabilitácie a fyzioterapie u geriatrických pacientov

 • Terapia vestibulárnych porúch

 • Systematická starostlivosť o pacientov s dysfágiou na iktových jednotkách

 • Logopedická diagnostika dysfagie  a terapia u pacientov s tracheostómiou 

 • Dysfágia z pohľadu rehabilitácie a fyzioterapie

 • Využívanie asistovanej robotizovanej rehabilitácie v prospech neurologických pacientov

 • Poruchy chôdze,  jej diagnostika, diferenciálna diagnostika, fyziológia a patofyziológia, rehabilitácia a fyzioterapia

 • Medikamentózne a nefarmakologické ovplyvnenie spasticity

 • Užitočná spolupráca na úrovni ošetrovateľstva a fyzioterapie 

 • Ortopedicko - protetické pomôcky a protézy, dvíhacie a transportné systémy napomáhajúce v rehabilitácii neurologických pacientov

 • Zdravotne-sociálne služby v neurorehabilitácii

 • Varia