POZOR! PREDĹŽENIE DEADLINE!

Váž. kolegyne, kolegovia!

Dovoľujeme si vás upozorniť na zmenu termínov!  

Programový a organizačný výbor kongresu NeuroRehab 2019 sa rozhodol predĺžiť termín prihlásenia sa na kongres a na prijímanie abstraktov prác zaslané e-mailom na adresu predsedu organizačného výboru kongresu NeuroRehab 2019 do 10. 3. 2019 na e-mail : madaraszs@gmail.com.


Tešíme sa na stretnutie s Vami v Ružomberku!

MUDr. Štefan Madarász, PhD.

Predseda organizačného výboru

prednosta Neurologickej kliniky

ÚVN SNP FN Ružomberok

www.neurorehab2019.com