Oznámenie k spoločenskému večierku

Vážené kolegyne, váž. kolegovia!

V mene organizačného výboru si Vám dovoľujem oznámiť, že pre minimálny záujem zo strany účastníkov kongresu NeuroRehab2019 sa spoločenský večierok plánovaný na 28.3.2019 v Pánskom dome konať nebude!