ORGANIZÁTORI KONGRESU

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA KU V RUŽOMBERKU

NEUROREHABILITAČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKA NEUROREHAB

ÚVN SNP FN RUŽOMBEROK V RUŽOMBERKU

NEUROLOGICKÁ KLINIKA ÚVN SNP FN V RUŽOMBERKU

KLINIKA REHABILITAČNÍHO LÉKAŘSTVÍ 1. LF UK a VFN V PRAZE

ZDRAVOTNE SOCIÁLNÍ FAKULTA, JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDEJOVICÍCH

FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH STUDIÍ, UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ ÚSTI NAD LABEM

FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH STUDIÍ, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA, ČESKÁ REPUBLIKA

REHABILITAČNÉ CENTRUM KLADRUBY, ČESKÁ REPUBLIKA

PODHALANSKA STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL - INSTITUTE OF PHYSIOTHERAPY IN NOWY TARG

FACULTY OF MEDICINE, INSTITUTE OF PHYSIOTHERAPY UNIVERSITY OF RZESZÓW

NEURO REHABILITÁCIÓ, SOPRON, MAĎARSKO

NEUROPREVENT o.z. - technické zabezpečenie kongresu