ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. Madarász Štefan, PhD. - predseda organizačného výboru

doc. MUDr. Hudáková Zuzana, PhD. - vedúca KF FZ KU, Ružomberok

PhDr. Droppová Zuzana

Mgr. Kucbelová Anna

Mgr. Priesolová Zuzana

Mgr. Priesolová Viera

Mgr. Šedek Michal

Bc. Komár Martin


ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

NEUROPREVENT o.z.

MUDr. Štefan Madarász, PhD.

predseda organizačného výboru kongresu

Neurologická klinika

ÚVN SNP FN Ružomberok

03401   Ružomberok

e-mail: madaraszs@gmail.com

e-mail: neurorehab2018@gmail.com

mobil: +421 905 961 268