WORKSHOPY

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA NASLEDOVNÉ WORKSHOPY A MINI-SYMPOZIA KTORÉ SA KONAJÚ POČAS IX. MEDZINÁRODNÉHO NEUROREHABILITAČNÉHO KONGRESU NEUROREHAB 2019:


Workshopy sa budú konať v zasadačke v budove dekanátu Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku podľa definitívneho programu kongresu resp. workshopov a v priestoroch rehabilitačného pracoviska Neurologickej kliniky na ul. generála Miloša Vesela 21., I. posch. č. dverí 8


Zoznam workshopov konaných na NeuroRehab 2018:


Workshop č. 1.

Workshop na PC kognitivní rehabilitaci RehaCom
  • praktické demonštrácie a ukážky terapií na PC. 

  • Trvanie workshopu cca 60 min pre cca 10-15 osôb 

  • Workshop je odporúčaný pre lekárov, psychológov, ergoterapeutov, logopédov, sestry, fyzioterapeutov, špeciálnych pedagógov


PhDr. S. Fialová | RÚ Kladruby (ČR), Mgr. P. Skopcová | RÚ Kladruby (ČR), Mgr. J. Pětioký DiS. | RÚ Kladruby a Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. LF UK (ČR)


Workshop č. 2.

Ergoterapeutický workshop


 Kynštová Hana, PhDr., PhD. - vedúca katedry ergoterapie, Fakulta zdravotníckych študií,  

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústi nad Labem


Workshop č. 3

Rehabilitácia porúch chôdze v podmienkach Neurologickej kliniky ÚVN SNP FN Ružomberok

  • praktická demonsťrácie rehabilitácie chôdze pomocou prístroja Biodex Gait Trainer 3

  • Trvanie workshopu cca. 60-90 min pre 5-6 osôb

  • Workshop je odporúčaný pre lekárov, fyzioterapeutov, zamestnancov kúpeľov

Mgr. Michal Šedek - Neurologická klinika ÚVN SNP FN Ružomberok


Workshop č. 1:

Workshop na PC kognitivní rehabilitaci RehaCom

PhDr. S. Fialová | RÚ Kladruby (ČR), Mgr. P. Skopcová | RÚ Kladruby (ČR), Mgr. J. Pětioký DiS. | RÚ Kladruby a Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. LF UK (ČR


Rehabilitačný ´ústav Kradluby (ČR)
Rehabilitačný ´ústav Kradluby (ČR)

Workshop č. 2.

Ergoterapeutický workshop

Kynštová Hana, PhDr., PhD. - vedúca katedry ergoterapie, Fakulta zdravotníckych študií,

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústi nad Labem

FZŠ, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústi nad Labem (ČR)
FZŠ, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústi nad Labem (ČR)

Workshop č. 3

Rehabilitácia porúch chôdze v podmienkach Neurologickej kliniky ÚVN SNP FN Ružomberok

Mgr. Michal Šedek, Neurologická klinika ÚVN SNP FN Ružomberok

Neurologická klinika ÚVN SNP FN Ružomberok
Neurologická klinika ÚVN SNP FN Ružomberok