SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

So žiaľom v srdci oznamujeme že 13. 12. 2018 v  nás navždy opustila prednostka Kliniky rehabilitačného lekárstva Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe a 1.
lekarskej fakulty Univerzity Karlovej,
priateľka, kolegyňa, dlhodobá spolupracovníčka a organizátorka Medzinárodného neurorehabilitačného kongresu NeuroRehab

prof. MUDr. Oľga Švestková, Ph.D.

Česť tvojej pamiatke!