PREDBEŽNÝ PROGRAM

Štvrtok 28. 3 .2019

08:00 - 18:00 hod. - prezentácia účastníkov

10:00 - 10:30 hod. - príhovor pozvaných hostí

10:30 - 10:40 hod. - otvorenie kongresu a privítanie hostí - MUDr. Štefan Madarász, PhD., predseda organizačného a vedeckého výboru kongresu

10:40 - 12:00 hod. - prednášky

12:00 - 13:30 hod. - obedná prestávka

13:30 - 14:30 hod.  - workshopy  

14:30 - 16:30 hod. - prednášky

16:30 - 16:50 hod. - prestávka s občerstvením

16:50 - 18:30 hod. - prednášky

19:00 - 23:00 hod.  - spoločenský večierok v "Panskom dome" - v prípade záujmu zo strany účastníkov kongresu

Piatok 29. 3. 2019

09:00 - 11:00 hod. - prednášky

11:00 hod. - 12:00 hod. - workshopy

12:00 hod. - 13:00 hod. - obedná prestávka

13:00 hod. - 15:30 hod. - prednášky

15:30 - 16:00 hod. - prestávka s občerstvením

16:00 - 18:00 hod. - prednášky

18:00 hod. - 18:30 hod. - ukončenie kongresu