POZOR! PREDĹŽENIE DEADLINE!

Vážení kolegovia, vážené kolegyne!

    Dovoľujeme si Vám oznámiť, že organizačný výbor predlžuje termín registrácie za znížený poplatok t. j. 55 Eur, pre študentov 10 Eur.         Termín odosielania abstraktov sa predlžuje do 11. 3. 2018