AKREDITÁCIA PODUJATIA

Kongres bude zaradený do systému celoživotného vzdelávania lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Akreditačnou komisiou boli predbežne pridelené kredity nasledovne:

za pasívnu účasť:

  • Počet kreditov za deň 22. 3. 2018 - 4 kredity
  • Počet kreditov za deň 23. 3. 2018 - 8 kreditov
  • za aktívnu účasť získava naviac:

     prvý  autor 10 kreditov

     prví dvaja spoluautori - po 5 kreditov

Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SACCME a Európskou akreditačnou radou (EACCME )