Busta Svätého Jána Pavla II., 264. rímskeho pápeža, prvého netalianskeho pápeža od roku 1522 a najmladšieho pápeža od roku 1846. pred dekanátom Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

      V mene organizačného a programového výboru si Vás

dovoľujeme pozvať na

IX. Medzinárodný neurorehabilitačný kongres

N e u r o R e h a b 2019

ktorý sa bude konať v

       Organovej sieni Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity               

Námestie A. Hlinku 48, Ružomberok v dňoch

28. - 29. 3. 2019

Kongres je podporený EU grantom ITMS 26220220099